பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை ஒழிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமா?வேலூர் மாநகராட்சி நிர்வாகம் பொதுமக்கள் கேள்வி?

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை ஒழிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமா?வேலூர் மாநகராட்சி நிர்வாகம் பொதுமக்கள் கேள்வி? வேலூர் மாநகரம் 28-வது வார்டு காகிதப் பட்டறை ஐடா ஸ்கடர்டு ஆற்காடு ரோட்டில் கால்வாயில்...


No More Posts